Menu
Понеделник, 26 Март 2018 12:08

Община Чепеларе е с приет бюджет

Публикувана от Прочетена 1355 пъти

След повторното внасяне на Бюджета за 2018 година и оспорваните дебати той е приет и съобразен със всички нормативи за създаване на бюджетна прогноза. В бюджета са заложени разчети за показателите на държавния бюджет. Съобразен е с изпълнението на бюджета за 2017, със всички договори, сключени с контрагенти, кметове, кметски наместници, сигнали, предложения и жалби от граждани. С измененията за закона на публичните финанси, Община Чепеларе попада сред общините в оздравителен план и бюджета за 2018 година е съобразен с изискванията на Министерството на финансите. По искане на Общински съвет – Чепеларе, той е намален с 372 248 лв. спрямо първоначално подадения годишен разчет.

Окончателната стойност на Бюджет’ 2018 г. е 9 886 160 лв., формиран от 4 255 832 лв. за делегирани от държавата дейности и 5 630 328 лв. – приходи, с общински характер, от които 608 306 лв. са за дофинансиране на държавни и местни дейности: образование, общинска администрация, здравеопазване и читалища. Дофинансирането има за цел подобряване обслужването в община, за което е необходимо увеличение на числеността и съответно трудовите разходи предвид увеличението на минималната работна заплата за страната.

Една от мерките в оздравителния план бе повишаване на данък сгради и данък битови отпадъци. Внесените докладни за повишаване на същите бяха отхвърлени от ОбС – Чепеларе. При постъпването на сегашното ръководство в края на 2015 година задълженията на Община Чепеларе бяха над 4 000 000 лв. – търговско задължение /цесия/, безлихвен заем от Министерство на финансите, заем от „ТокудаБанк“ АД и фактури за извършени дейности от предходния мандат, но осчетоводени през сегашния. Към момента Община Чепеларе изплаща цесията под формата на кредит.

С всички длъжници се водят непрестанни разговори, някои от тях са изплатили задълженията, други ги изплащат разсрочено, а трети, чрез ЧСИ и ДСИ. Само за 2017 година събираемостта на собствените приходи в местна дейност е увеличена с 16,6 % или с 510 773 лв. спрямо 2016 година. По отчетени данни в края на изминалата 2017 г. просрочените вземания от годишен патентен данък, данък недвижими имоти, МПС, туристически, битови отпадъци, наеми и просрочени вземания възлизат на 3 115 192 лв., в края на 2015 г. те бяха над 3 600 000 лв.

Още на обсъждането на бюджета кмета засегна темата за зимното поддържане и снегопочистване, за което са необходими около 350 000 лв. , а държавната субсидия е едва 178 700 лв. Трансфера за обща изравнителна субсидия е увеличени с 28% и е на стойност 100 400 лв.

Капиталовата програма е неразделна част от бюджета, като общата й стойност е в размер на 2 534 866 лв. по източници на финансиране както следва: 419 200 лв. – целева субсидия за капиталови разходи, която е увеличена с 5 %, 242 009лв. – собствени приходи, 1 323 657 – лв. преходни остатъци от 2017 г., 550 000лв. – усвояване на остатък от банков кредит.

Сред заложените обекти в бюджета за 2018 година е основния ремонт на санитарните възли в поликлиниката и изграждане на асансьор, ремонт на тротоари в к.к. Пампорово, ремонти на улиците в града и селата. При финансиране по ПУДОС е възможно и изграждане на цялостна водопроводна мрежа в с. Павелско и с. Богутево.

Сред заложените обекти по капиталовата програма са изграждането на градска тоалетна и архитектурно проектиране на пазар, ново видеонаблюдение, с голяма резолюция на входовете на града, в к.к. Пампорово, центъра на града, село Хвойна, които ще следят за спазването на обществения ред. Изграждане на детска площадка във филиал „Елхица“ на ДГ – Чепеларе и ремонт на филиал „Здравец“ по проект „ Красива България“, където 50% от средствата ще са от общинския бюджет. Стрийт фитнес площадка ще бъде изградена за подрастващото поколение през следващата година, като разходите за нея бяха гласувани от ОбС – Чепеларе, макар и с непълно единодушие. Всички залегнали обекти са в изпълнение на управленската програма за 4-годишния мандат.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!