Община Чепеларе ще отбележи 102 години от рождението на Димитър Райчев - Съра

.

На 28.02. 2024 г. /сряда/ от 11:00 часа ще бъде почетена годишнината от рождението на нашия общественик, будител и почетен гражданин на община Чепеларе Димитър Райчев с възпоменателни слова, поднасяне на венци и цветя пред барелефа на родната му къща на главната улица в гр. Чепеларе.

Заповядайте заедно да почетем паметта му!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Димитър Георгиев Райчев

 

Димитър Георгиев Райчев е роден на 22.02.1922 г.в гр. Чепеларе в семейство на бедни земеделци. Основното образование завършва в гр. Чепеларе, а средното в гимназията с. Райково. През време на Втората световна война като доброволец отбива военната си служба в гр. Скопие. По време на службата завършва с пълно отличие военно- въздушното училище, а след това участвува в Първата фаза на войната като борден – радиотелеграфист на самолет.

След войната завършва като частен ученик гимназията в гр. Асеновград , а впоследствие- педагогически профил в университета “ Тодор Самодумов”-гр. Пловдив.  От 1947 до 1949г. учителствува в с. Момчиловци, а след това в гр. Чепеларе. За изграждането му като личност на учител положителна роля са изиграли неговите учители, като Стоян Ставрев, неговият чичо- Димитър Райчев,  Таньо Видев и др. В периода на учителствуването му  / 1947-1968г./под неговият богат педагогически опит са израстнали множество лекари, хирурзи, военни и учени.

От 1968 г. работи в Историческият музей в гр. Смолян.Като уредник в историческият музей в гр. Смолян е откривател на ценни археологически находки, като установяване на палеолитна култура в Родопите. Под негово ръководство се извършват археологически проучвания  на тракийската и  средновековната култура в Родопите. Извършва също така и археологически, биоспелеологични, палеонтологични проучвания в редица родопски пещери.

През 1968 г. полага основите на музейната сбирка по спелеология, която по- късно прераства в Музей на родопският карст и Музей по спелеология. В Музея по спелеология са намерили място ценни експонати от родопските пещери.При биологичните изследвания, които Димитър Райчев извършва в  родопските пещери,той открива нови видове троглобионтна фауна. Днес тя носи неговото име. През  множеството експедиции, проведени под негово ръководство се открива и фосилна плейстоценска фауна, като пещерна мечка, пещерен леопард, пещерна хиена и др. За издигането на научното равнище на Музея по спелеология работи в тясно сътрудничество с изтъкнати български учени, като акад. Иван Буреш, Петър Трантеев, ст.н.с. Иван Николов, проф. Живко Гълъбов, проф.Диню Канев, проф. Петър Пенчев, проф. Живко Иванов, доц. Михаил Малеев, ст.н.с. Петър Берон и др.

В областта на спелеологията под негово ръководство излизат от печат бюлетините “ Родопски пещерняк”. В излезлите от печат 67 бр. Бюлетини са отразени резултатите от спелеоложките проучвания в Родопите. Създател е на Музея на ските и ски спорта в гр. Чепеларе. 

Участвува с редица доклади,в национални и международни школи по актуални проблеми на карста. Създател е на пещерният кръжок, който по- късно прераства в Пещерен клуб “Студенец” и  е негов дългогодишен негов председател. Бил е главен и научен ръководител в многобройни национални, международни и клубни експедиции.  Автор е на книгите “Чепеларе и неговите околности”, “Триградското ждрело и Дяволското гърло” и “ Карстовото богатство на с. Ягодина”, както и на много статии, които и до днес са изключително актуални. Носител е на много правителствени отличия и награди.

 Основоположник е на Планинско-спасителният отряд в гр. Чепеларе, старши инструктор е по спелеология, почетен член е на Българската Федерация по спелеология. Инициатор е на концепцията за развитието на пещерният туризъм в Родопите.  Като краен резултат  са благоустроени родопските пещери. Носител е на ордените “ Кирил и Методий, I, II, III степен, медал “Алеко” и почетната значка“ Златен прилеп”.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре