Община Девин и МКБППМН обявяват конкурс на тема: С очите си видях бедата"

Община Девин и МКБППМН обявяват конкурс на тема: С очите си видях бедата"
Община Девин и местната кимисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявяват провеждане на общински етап на международния конкурс за детска рисунка на тема“ С очите си видях бедата“
 

В конкурса могат да участват деца и ученици от 7 до 18 години.

Всяка рисунка трябва да бъде придружена с кратко описание на отделен лист, което да е прикрепено към гърба й.

Краен срок за предаване на творбите – 29.03.2023 г. /сряда/ в сградата на Общински детски комплекс, гр. Девин
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре