Община Девин стартира кампания за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци

Община Девин стартира кампания за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци Община Девин стартира кампания за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци Община Девин стартира кампания за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци Община Девин стартира кампания за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци Община Девин стартира кампания за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци Община Девин стартира кампания за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци
Община Девин стартира информационна кампания за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъци в детските градини и училищата. 
 
Първи с екологичните теми бяха запознати подрастващите от двете детски градини в общинският център, както и възпитаници на СУ „Христо Ботев“.  Предстои съвместни екипи от Община Девин, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и еколозите от общинската администрация да посетят всички детски градини и училища в различните населени места.
 
Идеята е подрастващите да бъдат запознати с начините за опазване на околната среда, да оценят флората и фауната,природните ни дадености и да се научат да събират отпадъците си разделно. Ще им бъдат разяснени и ползите от рециклирането.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре