Община Мадан ще продължи да дава топъл обяд на хора в нужда

Община Мадан ще продължи да дава топъл обяд на хора в нужда

80 ЛИЦА В НУЖДА ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТЕН ТОПЪЛ ОБЯД

Община Мадан ще продължи да дава топъл обяд на хора в нужда до 30 юни 2019 г. Това стана факт, след подписано Допълнително споразумение за финансиране между Общината и Агенция за социално подпомагане.

Храната за нуждаещите се предоставя от 2013 г., като до 2016г. беше посредством „Обществена трапезария“, а от 2016 насам е по проект „Топъл обяд“.
В края на ноември 2017г. бе подписано допълнително споразумение за удължаване срока на услугата до 31.12. 2018г. , а настоящото второ споразумение е със срок 30 юни 2019г.
Потребители на Социалната услуга са 80 лица с доказана липса на доходи и без близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии и такива, несвързани с трудова дейност, и лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона 3а социалните помощи, установени от от Дирекция „Социално подпомагане“ – Мадан.
Всички те в работни дни получават топлия си обяд, който включва: супа, основно ястие, десерт и хляб.

Реализирането на този проект е част от целенасочената социална политика, която развива общината в подкрепа на хора, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре