Община Смолян предоставя допълнителна информация за кандидатстване по процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради

Община Смолян предоставя допълнителна информация  за кандидатстване по процедура за саниране на многофамилни  жилищни сгради

Информацията е свързана с обследванията за енергийна ефективност и техническите характеристики на сградите, както и с публикуването на коригирана покана – приложение № 6, когато в сдружението не членуват всички собственици.

Линк към НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре