Община Смолян започва провеждането на комплексна обработка за кърлежи и бълхи

Община Смолян започва провеждането на комплексна обработка за кърлежи и бълхи

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда на децата на Община Смолян в изпълнение на §1, т.9 Закона за здравето, чл.2 и чл.3 от Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ и Методично указание 4 от 02.12.2003г. за борба с иксодовите кърлежи и Предписание с изх.№ЗП-02-68/15.04.2022г. на Регионалната здравна инспекция – Смолян е наложително провеждането на комплексна обработка за кърлежи и бълхи на окосени тревни площи, детските площадки, междублоковите пространства на територията на Община Смолян.

Първата дезакаризация за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 13 май до 31.05. 2022 г. на всички спортни обекти. На 17 май и 18 май 2022 г. ще се обработят тревните площи и фитнес площадки на спортните обекти – Стадион „Септември“ в кв. Райково, Стадион в гр. Смолян, Спортна зала „Величко Чолаков“ и Плувен басейн.

Втората дезакаризация за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 31.05. 2022 г. до 10 юни 2022г., включваща обработка на тревните площи и детските площадки в детските градини на територията на гард Смолян.

Третата дезакаризация за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 11 юни 2022г. до 21 юни 2022г., включваща обработка на тревните площи и детските площадки в детските градини в малките населени места в Община Смолян в т.ч. в селата Смолян, Търън, Широка лъка.

Четвъртата дезакаризация за кърлежи и бълхи ще се извърши за времето от 22 юни 2022г. до 30 юни 2022г., включваща обработка на тревните площи и детските площадки между блоковите пространства на територията на града.

Третираните места ще бъдат обозначени с табели. Желателно е децата и гражданите да не посещават в рамките на 24 часа детските площадки, междублоковите пространства и стадионите на територията на града и населените места посочени по-горе.

Николай Мелемов
Кмет на община Смолян

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре