Menu
Сряда, 22 Ноември 2017 08:57

Общините Мадан, Неделино и Златоград подписаха договор за изграждане на инсталации за обработка на отпадъци

Публикувана от Прочетена 1024 пъти
Общините Мадан, Неделино и Златоград подписаха договор за изграждане на инсталации за обработка на отпадъци снимка: община Мадан

Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов, заедно със своите колеги, кметовете на общините Неделино- Боян Кехайов и Златоград- Мирослав Янчев, подписаха договор за изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци.
Процедурата е насочена към общини от регионални сдружения за управление на отпадъците, като водеща в настоящия проект е община Мадан, кандидатстваща в партньорство с общините Златоград и Неделино.
Стойността на проекта е 9 039 369.69 лв., в т.ч.: безвъзмездна финансова помощ - 6 764 995.75 лв. и съфинансиране - 2 274 373.94 лв. и включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Общият им капацитет е 4200 т годишно. Съоръженията ще обслужват над 27 500 жители.
С реализация на проектното предложение се гарантира ефективност и устойчиво въздействие на инвестицията в областта на управление на отпадъците. РСУО /регионално сдружение управление на отпадъците/ – регион Мадан има за цел изграждането на устойчива система за управление на отпадъците, която да осигурява необходимата инфраструктура за третиране, оползотворяване и екологосъобразното обезвреждане на битовите отпадъци, в т.ч. биоразградими, опасни отпадъци от домакинствата и строителни отпадъци, генерирани на територията на региона. На регионалното депо за отпадъци – Мадан няма изградени инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци и инсталация за компостиране.
Съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално депо за всеки тон депониран отпадък по години е следният: / година; двата вида отчисления По чл.60 и По чл. 64 от ЗУО /

2011г. 0 лв. 3 лв.
2012г. 0 лв. 9 лв.
2013г. 0 лв. 15 лв.
2014г. 0 лв. 22 лв.
2015г. 6,29 лв. 28 лв.
2016г. 6,29 лв. 36 лв.
2017г. 5,74 лв. 40 лв.
2018г. 5,74 лв. 45 лв.
2019г. 5,74 лв. 57 лв.
2020г. ----- 95 лв.

От данните е видно, че с изпълнението на проекта и изграждане на инсталациите ще се осигури устойчива система за управление на отпадъците, намаляване количеството им, което пък ще доведе съответно и до спиране на бъдещото покачване на таксите за смет.
„Радостно е, че след тригодишна сериозна подготовка вече договорът за изпълнение на този проект е факт. От тук насетне ни предстои още много работа. Проектът е един от най-трудните и тежки за изпълнение. Още в самото начало имахме колебания и дори мислехме да не кандидатстваме, защото наистина пътят на реализацията изисква неимоверни усилия, особено за нашата общината като водеща в сдружението. Въпреки трудностите поехме този огромен ангажимент единствено в името на хората и фирмите, за да не бъдат обременявани с високи такси за битови отпадъци в бъдеще. А това би било възможно единствено с реализацията на този проект.“, каза кметът на Мадан Фахри Молайсенов.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!