Отпускат стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в МБАЛ – Смолян

Общински съвет – Смолян даде разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян. Решението бе взето единодушно…

С 30 точки в дневния си ред Общинският съвет Смолян ще заседава на 24 ноември

Председателят на Общински съвет Смолян свиква заседание на  24 ноември от 13,00 часа в Сесийната зала на Община Смолян В дневният ред са залегнали важни теми, част от които са:…

Абонамент чрез RSS