Общински съвет – Смолян прие изпълнението на бюджета, средствата от ЕС и общинския дълг към края на 2022 г.

Общински съвет – Смолян прие окончателния план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година на Община…

Общински съвет – Смолян прие бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г.

Общински съвет – Смолян прие бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност, предава Агенция   "Фокус“. Решението бе прието…

Общинският съвет – Смолян, ще заседава извънредно по искане на областния управител

По искане на областния управител на Смолян, Стефан Сабрутев, Общинският съвет – Смолян ще проведе извънредно заседание на 14 юли 2023 г. от 12.00 часа в Сесийна зала на местната…

Община Смолян ще предоставя услуги на глухи и сляпо-глухи лица чрез превод на български жестов език

Община Смолян ще предоставя услуги на глухи и сляпо-глухи лица чрез превод на български жестов език. Това решение взеха на днешното заседание общинските съветници единодушие от 22 гласа "за“, предаде…

Общински съвет – Смолян прие промени в Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Общината

Общински съвет – Смолян прие Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян, предава  Агенция "Фокус“.Председателят на Комисията по бюджет…

Общински съвет – Смолян прие по-голямата част от допълненията в Наредба № 2 за местните такси и цени на услуги в Общината

Общински съвет – Смолян прие по-голямата част от Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията…