Общински съвет – Смолян не прие проектобюджет 2023 г. и актуализираната бюджетна прогноза на Общината за периода 2024 – 25 г.

Общински съвет – Смолян не прие проектобюджет 2023 г. и актуализираната бюджетна прогноза на Общината за периода 2024 – 25 г.
Общински съвет – Смолян не прие проектобюджет 2023 г. и Актуализирана бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2024 – 2025 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност, предаде репортер на Радио "Фокус“ - Смолян. Решението бе отхвърлено с 12 гласа "за“, без "против“ и 4 "въздържали се“.

Приоритетите при съставянето им са съобразени с приетия Общински план за развитие на Община Смолян: развитие на местната икономика и постигане на икономически растеж, подобряване качеството на жизнената среда, изграждане и възстановяване на техническата инфраструктура, инвестиции, в образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности, запазване на равнището на предоставените публични услуги при повишаване на качеството им и разширяване на обхвана на електронни услуги, чрез повишаване ефективността на публичните разходи.

След проведените дебати по предложенията в докладната записка, общинските съветници не приеха предложенията за решение.
Източник https://www.focus-news.net/
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре