Общинските съветници от ГЕРБ-Смолян ще проведат приемна в село Соколовци

Общинските съветници от ГЕРБ-Смолян ще проведат приемна в село Соколовци

Общинските съветници от  ГЕРБ-Смолян, Ангел Безергянов, Славка Каменова и Мариана Сивкова ще имат приемен ден в село Соколовци. Той ще се проведе от 18.30 часа на 22 май 2018 г. (вторник) в кметството.

Ангел Безергянов е член на две постоянни комисии – Комисията по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори и Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност.

Славка Каменова е член на постоянната Комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори.

Мариана Сивкова е член на две постоянни комисии-  Комисия по бюджет финанси и икономическо развитие и Комисията по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре