Общинският съвет удостои със званието „Почетен гражданин на Смолян” Никола Дамянов

Общинският съвет удостои със званието „Почетен гражданин на Смолян” Никола Дамянов
Общинският съвет удостои със званието „Почетен гражданин на Смолян” Никола Дамянов. Вносителят на докладната, кметът Николай Мелемов посочи, че в общината е постъпило  писмено предложение от 29 март т.г.  от инициативен комитет, състоящ се от бивши кметове на общината и ръководители на културни и просветни институции. Те мотивират предложението си с най-високото отличие на общината да бъде  удостоен популярния историк и археолог, университетски преподавател и научен издател, дългогодишния директор на историческия музей в Смолян, Никола Дамянов.  Наградата  да се даде за неговата активна и ползотворна професионална и обществена дейност, за приноса и заслугите му за развиване и укрепване на общината и областта и по повод неговата 80-годишнина.
Дамянов е роден на 06.05.1936 г. в гр. Девин. Идва в Смолян през 1960 г. и работи последователно в Инспектората на отдел „Просвета и култура” при ОНС , в Учителския институт и в системата на музеите  от 1968 до 2000 г.
В Учителски институт преподава общите исторически дисциплини, история на България и специален курс „Краезание на Средните Родопи” (КСР), в който включва резултатите от своите археологически изследвания. Поради големия интерес към КСР, Висшият учебен съвет при Министерството на просветата го утвърждава като редовна учебна дисциплина (1988 г.), която Н. Дамянов продължава да преподава десет семестъра в Славянския университет и Филиала на ПУ „П. Хилендарски” в Смолян.
През 1968 г. той  е назначен за директор на Родопския народен музей, който има два отдела: „Етнография” (Пангаловата къща) и „История” (Пампоровата къща). Тогава музеят няма нито една експозиция. В него работят четирима уредници: двама с висше и двама със средно образование, затова  Дамянов разработва и изпълнява програма за задочно и редовно обучение на местни кадри по археология, история, етнография, фолклор и др. Само 5 – 6 години след неговото назначаване като директор на Родопския народен музей постъпват млади специалисти, което позволява да бъдат разкрити отделите: „Археология”, „Възраждане и национално-освободителни борби”, „Фолклор”, „Фондове“ и др. За кратко време Родопският музей придобива структурата на Окръжен исторически музей – Смолян и изпреварва някои от водещите музеи в страната, които имат 60 – 70-годишна история.
Работата на  Дамянов е високо оценена от Министерството на културата и научните институти на БАН, поради което той е определен за регионален  координатор на Националната комплексна научно-изследователска програма „Родопи” (1979 г.).  И така в продължение на 10 години са обходени землищата проведени са стотици експедиции и археологически разкопки, обогатяват се фондовете на музея с нови 10 хил. музейни ценности, които със своите научни и художествени достойнства, защитават областната специфика на музея.
Тази мащабна научноизследователска работа на ОИМ – Смолян довежда до създаване на музеите в Мадан и Чепеларе, до откриване и официално регистриране в Министерство на културата на 14 музейни сбирки в градовете и в селата на областта. Така се стига до разкриване на Окръжна дирекция „Културно-историческо наследство” – Смолян (ОД
„КИН”) с директор Никола Дамянов, който съвместява длъжността директор на ОИМ –Смолян с тази на директор на ОД „КИН” в продължение на 15 години. Освен успешното изпълнение на административно-управленските си задължения Никола  Дамянов има личен принос в научноизследователската и експозиционната работа.
Регистрирал е 180 антични и средновековни некропола (стари гробища), 34 от които е проучил при редовни и спасителни археологически разкопки. За първи път в археологическата наука открива в късно-средновековните некрополи веществени свидетелства за феномена криптохристиянство (скрито изповядване на християнската вяра зад фасадата на наложената мюсюлманска религия). Организира и провежда в Смолян симпозиум с международно участие (110 доклада и научни съобщения, публикувани в два научни сборника).
За заслугите му „в развитието на музейното дело в България” Никола Дамянов е първият и все още единствен в страната музеен работник, награден с отличието „Златен вeк” .

Виолета Филипова, Пресцентър на община Смолян
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре