Menu
Четвъртък, 05 Януари 2017 17:34

Общо 524 души започват работа по две схеми от OΠ „Paзвитиe нa чoвeшĸитe pecypcи“

Написана от
Общо 524 души започват работа по две схеми от OΠ „Paзвитиe нa чoвeшĸитe pecypcи“ снимка: Областна администрация - Смолян
Под председателството на областния управител Недялко Славов се проведе заседание на Комисията по заетост за оценка и класиране на подадените заявки, във връзка със стартирало нaбиpaнe нa зaявĸи по схема „Обучения и заетост за младите хора”, насочена към безработни лица до 29 години и по схема „Обучения и заетост“ – за безработни лица на възраст над 29 години към OΠ „Paзвитиe нa чoвeшĸитe pecypcи“.
Славов приветства членовете на Комисията с най-добри пожелания за Новата 2017-та година, като изрази надежда, че тенденциите за намаляване на безработицата в региона ще продължат и за напред.  
Набраните заявки са разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка на заявки от работодатели, публикувана на официалната страница на Агенция по заетостта (https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost-za-mladite-hora/; https://www.az.government.bg/pages/procedura-obucheniya-i-zaetost/).    
На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на един работодател е 10 /десет/.
Общият финансов ресурс по схема  „Обучения и заетост за младите хора” за страната е 54 000 000 лева, а по схема „Обучения и заетост - етап 2“ е в размер на 35 000 000 лева. Одобреният ресурс за област Смолян по схема „Обучения и заетост за младите хора” е 2 255 093 лева, а по схема „Обучения и заетост“ е в размер на 1 760 837 лева, което нарежда регионът ни на трето място в страната – след Благоевград и София-град.
Съгласно обобщената информация, до 9 декември 2016 г. чрез Дирекции „Бюро по труда” от територията на област Смолян са постъпили 84 заявки за разкриване на 283 работни места по първата схема, и 317 заявки за разкриване на 1 045 работни места по втората.
След гласуване, единодушно беше прието предложението по схема „Обучения и заетост за младите хора” да бъдат одобрени всички 84 заявки, за 283 работни места.
При обсъждането на постъпилите заявки по схема „Обучения и заетост – етап 2” , на база извършена оценка и одобрен финансов ресурс за област Смолян, се взе решението да бъдат класирани в основен списък за финансиране 81 броя заявки за 241 работни места, получили максимален брой точки 33.
В резултат на извършената оценка и на базата на получените точки, Комисията по заетост одобри резервен списък на работодатели подали заявки по процедура „Обучения и заетост”, за които не е достигнало финансиране. Само една от заявките не подлежи на класиране, поради неспазени изисквания по схемата.
Областният управител Недялко Славов представи поименно фирмите, чиито заявки са одобрени, като уточни, че са спазени критериите за приоритетните за региона отрасли. „Ние се стремихме на първо място да бъдат подкрепени производствените, тъй като наблюденията сочат, че именно там има най-голяма устойчивост, т.е. след като приключи съответната схема, работодателите назначават на постоянен договор лицата. Разбира се, подкрепили сме фирмите и от сектор туризъм, сектор строителство.” Той изясни, че основен критерии при подбора на фирмите е постигане на максимална заетост по схемите и осигуряване на възможно най-голям брой работни места, като се съблюдава и възможността за осигуряване на постоянна трудова заетост за наетите по програмата лица.
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!