Обучение за библиотекари от област Смолян

Обучение за библиотекари от област Смолян Обучение за библиотекари от област Смолян Обучение за библиотекари от област Смолян Обучение за библиотекари от област Смолян Обучение за библиотекари от област Смолян Обучение за библиотекари от област Смолян
  Обучение на тема „Електронно – информационни ресурси с местно значение” се проведе в Регионална библиотека – Смолян от 26 до 28 октомври.

  Организирано съвместно с ББИА - Център за продължаващо образование на библиотекари с лектор проф. д.н. Цветанка Панчева, в обучението се включиха 15 библиотекари от област Смолян.

  Целта на занятията бе да се запознаят обучаемите със съвременните аспекти на краеведската информационна дейност в обществените библиотеки в Родопите и да се споделят най-добрите практики в тази област. Така се продължава процесът на непрекъснато професионално образование на библиотечните специалисти в региона и се задоволява нуждата им от адаптация към новия дигитален свят.

  Обучението се финансира от Министерство на културата по проект „Библиотекарите от област Смолян – успешни медиатори между цифровата информация и потребителите”, изпълняван от Регионална библиотека „Н. Вранчев”– Смолян.
 
Източник: РБ Николай Вранчев"
  
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре