Обявена е обществена поръчка за надзор при укрепването на 11 участъка в област Смолян, засегнати от наводненията в края на 2021 г.

Обявена е обществена поръчка за надзор при укрепването на 11 участъка в област Смолян, засегнати от наводненията в края на 2021 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за избор на изпълнител на консултантска услуга при извършването на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на 11 пътни участъка. През декември 2021 г. обилните валежи от дъжд и придошлите води на Широколъшка река и р. Въча нанесоха щети на отсечките от третокласната пътна мрежа. Компрометирани са подпорни стени и са нарушени насипи на откосите. На някои места е подровено пътното платно и са нарушени ограничителните системи.

Поръчката за строителен надзор е в три обособени позиции, с обща прогнозна стойност 160 500 лв. без ДДС. Кандидатите могат да подават офертите си до 27 февруари 2023 г.

 Първата обособена позиция е за надзор при изпълнението на укрепителни дейности на два участъка от път III-197 Борино – Тешел – Девин (от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010). Отсечките са преди село Тешел и в района след кв. „Настан“ на Девин. Индикативната стойност на поръчката е 95 000 лв. без ДДС.

 Втората обособена позиция е за надзор при ремонта на 6 участъка от път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин (от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365). Компрометираните отсечки са в района на селата Стойките, Широка лъка и Беден, както и при град Девин. Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор е 47 500 лв. без ДДС.

 Третата обособена позиция е за надзор при изпълнението на възстановителни и укрепителни дейности на три участъка от път III-864 Пампорово - Стойките (от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710). Отсечките са при к. к. Пампорово и преди село Стойките. Индикативната стойност на поръчката е 19 000 без ДДС.

 Целта на обществената поръчка е да се изготви комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ и упражняване на строителен надзор по време на строителство.

 През миналата година АПИ проведе обществена поръчка и за избор на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на 11-те пътни участъка. Предстои подписване на договора с избрания изпълнител.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре