ОИЦ – Смолян представи резултатите от проведената ежегодна информационна кампания за популяризиране на Европейските средства в областта

Днес, 19.09.2023 г., екипът на Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на местните медии, на която бяха представени резултатите от приключилата преди дни информационна кампания на ОИЦ-Смолян…

Областен информационен център – Смолян проведе информационна и работна срещи днес

Днес, 10 август 2023 г. Областен информационен център – Смолян проведе информационна и работна срещи, целта на които бе представяне на разяснения по отворената за кандидатстване процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА…

ОИЦ - Смолян проведе работна среща за представяне информация на концепциите за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)

На 20 юли 2023 г. Областен информационен център – Смолян проведе работна информационна среща с представители на Областна и общинските администрации от Област Смолян, на която бе представена информация за…

С мащабно събитие ОИЦ – Смолян отбеляза "Европейска година на уменията 2023 г."

Днес, 17.05.2023 г., на площад „Свобода“ в гр. Смолян се проведе организираното от Областен информационен център събитие под надслов „Европейска година на уменията 2023 г.“. Събитието бе част от Общата…

ОИЦ – Смолян започва през май поредица от срещи с общини, бизнес и НПО за новите възможности за европейско финансиране

През май Областният информационен център в Смолян организира поредица от срещи с представители на общини, бизнес и неправителствени организации от областта, разяснявайки новите възможности за европейско финансиране. Това посочиха от…

ОИЦ-Смолян представи обобщена информация за реализираните проекти с европейски средства в Област Смолян през Програмен период 2014-2020 г..

На  14.02.2023 г., по време на проведената среща с медии, екипът на ОИЦ-Смолян представи обобщена информация за реализираните проекти с европейски средства в Област Смолян през Програмен период 2014-2020 г..…

Областен информационен център – Смолян представи пред широката общественост новите Европейските програми, съфинансирани от ЕС

Днес, 15 декември 2022 г. Областен информационен център – Смолян представи пред широката общественост новите Европейските програми, съфинансирани от ЕС, за Програмен период 2021-2027 г.. Събитието бе част от Общата…