Адвокати оцениха работата на съдиите чрез анонимна анкета

Адвокатите в Смолян оцениха работата на съдиите чрез анонимна анкета. Резултатите не са статистически представителни, защото от 100 вписани адвокати, отговори  са дали от 10 до 15 души на съдия,…

Над 1000 дела постъпват за година в Окръжен съд - Смолян

Общо 1096 дела са постъпили в Окръжен съд – Смолян за една година, съобщи пресаташето на институцията Гергана Фисинска. През 2010 година са разгледани  1250 дела, а приключените производства са…

Обвиниха горски за безстопанственост

Окръжна прокуратура – Смолян внесе обвинителен акт в Окръжния съд за умишлена безстопанственост и за съставяне на официални документи с невярно съдържание, срещу служител по горите от чепеларското село Хвойна.…

Съдилищата в Смолян и Ксанти стават партньори

Магистратите от Окръжен съд – Смолян взеха участие в българо-гръцкия форум “Трансгранично сътрудничество, трудова заетост и сигурност”, който се проведе събота в Ксанти. Специфичната цел на посещението им бе свързана…