Онлайн пазаруване: по-добра защита на потребителите в ЕС

Онлайн пазаруване: по-добра защита на потребителите в ЕС

Правилата в целия ЕС за по-добра защита на потребителите от измами и по-бързо откриване и спиране на нелоялни търговци бяха одобрени от евродепутатите.

         Сега 37% от уебсайтовете за електронна търговия, резервации за пътувания,

развлечения, облекло, електронни стоки и услуги за потребителски кредити са в нарушение на законодателството на ЕС за защита на потребителите. 

Националните правоприлагащи органи вече ще разполагат  с повече правомощия за откриване и спиране на онлайн нарушения на законите на защита на потребителите. Те ще могат и да координират по-добре действията си в рамките на ЕС, съгласно ревизирания регламент за Сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП). 

Целта на новите правила е предотвратяване на възможността търговци, които нарушават изискванията, да използват пропуските в системата, като се преместят в държави членки, чиито компетентни органи не са подготвени за справяне с незаконните практики. Разследващите и правоприлагащите правомощия трябва да включват:

– изискване на информация от регистраторите на домейни и банки с цел идентифицирането на нелоялните търговци;

– закупуване на стоки и услуги като тестови покупки, включително под прикритие („тайно пазаруване“);

– налагане на изричното показване на предупреждение или нареждане за премахването на цифрово съдържание, ако няма други ефективни средства за прекратяване на дадена незаконна практика;

– налагане на санкции като, например, глоби;

– информиране на потребителите как да потърсят обезщетение.

Европейската комисия ще координира действията в случаи, когато извършеното нарушение e увредило, уврежда или има вероятност да увреди колективните интереси на потребителите в най-малко две трети от държавите членки, които заедно представляват най-малко две трети от населението на ЕС.

Едно от главните изисквания на Парламента по време на преговорите със Съвета беше по-активното включване на потребителските организации. Те ще изпълняват активна задача да отбелязват предполагаеми нарушения, за които ще са информирани по-рано от властите.

Според докладчика Олга Сехналова (С&Д, Чешка република): „Новите правила ще укрепят и подобрят сътрудничеството между всички участници в защитата на потребителите, така че те да могат по-лесно да следят за спазването им и да се справят с трансграничните нарушения. Като действат заедно, националните власти, Комисията и организациите за защита на потребителите ще  създадат ефективен механизъм за борба с нелоялните търговци както онлайн, така и офлайн, и ще наложат правата на потребителите на единния пазар.“  

Законодателният текст, приет от Парламента с 591 гласа „за“ срещу 80 „против“, 15 „въздържал се“, трябва да бъде официално приет от Съвета на ЕС. Регламентът ще започне да се прилага 24 месеца след датата на влизането му в сила.

Информационно бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре