Организират дискусия за правата на децата с увреждания в Рудозем

По повод Международния ден на хората с увреждания, на 3 декември от 13.00 ч. в сградата на Дневния център за деца с увреждания- Рудозем (бившето училище „П.Берон”, кв. Възраждане), Община Рудозем в партньорство с фондация «Международна социална служба» - България организира дискусия на тема «Предизвикателствата пред социалното включване на децата с увреждания на територията на община Рудозем». Целта на дискусията е професионалисти, родители на деца с уреждания, НПО, представители на държавни институции и местната власт да споделят резултати и проблеми в работата си с деца с увреждания, както и предизвикателствата, пред които са изправени по отношение спазването на правата на децата с увреждания и възможностите им за интеграция в общността. Паралелно с дискусията, за отбелязване на 3 декември, екипът на Дневния център организира празник за децата с увреждания и техните семейства от община Рудозем.
Дневният център за деца с увреждания в община Рудозем е изграден по проект „Регионален подход при осъществяване на реформата в обществената грижа за деца в област Смолян”, реализиран от Международна социална служба» - България с финансовата подкрепа на фондация ОУК, фондация “Лорд Мичелхам от Хелингли”-Швейцария и фондация „Международна социална служба» - България” на стойност 157 907 лв.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре