ОЩЕ 20 ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ДНЕС ЗАПОЧНАХА РАБОТА В ОБЩИНА МАДАН

ОЩЕ 20 ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ДНЕС ЗАПОЧНАХА РАБОТА В ОБЩИНА МАДАН
От днес още 20 безработни лица с увреждания започнаха работа в община Мадан. Осигурената заетост е за период от 24 месеца , а възнаграждението е в размер на минималната работна заплата за страната.
Новоназначените са разпределени в различни дейности и структури към Общинска администрация - Мадан.
 
Одобрената заявка, която подаде общината, при кандидатстване за работните места бе за хора с 50 и над 50 процента трайно намалена трудоспособност на възраст над 29 години по новия компонент II на проект „Обучения и заетост”.
 
С новоназначените, по тази схема, заетите вече са 63 души, след като през месец декември м.г. бяха назначени на работа 43 души
 
В първия си работен ден те се срещнаха с кмета на общината Фахри Молайсенов, който им пожела спорна работа и подчерта, че общината ще продължи да търси начини, кандидатствайки по всички възможни програми и мерки за социална ангажираност и разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).
 
Целта на изпълнението на компонент II по проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре