Отношения с Обединеното кралство: Европейската комисия предлага целенасочени извънредни мерки за подготовка за евентуален сценарий без споразумение

Отношения с Обединеното кралство: Европейската комисия предлага целенасочени извънредни мерки за подготовка за евентуален сценарий без споразумение

Въпреки че Комисията ще продължи да прави всичко възможно за постигане на взаимноизгодно споразумение с Обединеното кралство, понастоящем съществува значителна несигурност дали ще има такова споразумение на 1 януари 2021 г.

На 10 декември т.г.Европейската комисия предложи набор от целенасочени извънредни мерки, с които се гарантира основна взаимна въздушна и пътна свързаност между ЕС и Обединеното кралство, както и възможност за реципрочен достъп до риболов на корабите на ЕС и Обединеното кралство във водите на другата страна.

Тези мерки ще се прилагат през периода, през който няма сключено споразумение. Ако не влезе в сила споразумение, мерките ще се прекратят след определен срок.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви: Преговорите все още продължават. Като се има предвид обаче, че преходният период изтича съвсем скоро, няма гаранция, че едно евентуално споразумение, ако бъде постигнато, ще може да влезе в сила навреме. Наша отговорност е да бъдем подготвени за всички възможни варианти, включително липсата на споразумение с Обединеното кралство на 1 януари 2021 г. Ето защо днес предлагаме тези мерки.

Комисията постоянно е отправяла призив към всички заинтересовани страни във всички сектори да се подготвят за всички възможни сценарии на 1 януари 2021 г. Въпреки че сценарий без споразумение ще доведе до смущения в много области, някои сектори биха били непропорционално засегнати поради липсата на подходящи алтернативни решения и тъй като в някои сектори заинтересованите страни не могат сами да предприемат смекчаващи мерки. Поради това днес Комисията предлага следните четири извънредни мерки за смекчаване на някои от значителните смущения, които ще възникнат на 1 януари, в случай че все още не е постигнато споразумение с Обединеното кралство:

Основни въздушни връзки: Предложение за регламент, който да гарантира предоставянето на определени въздухоплавателни услуги между Обединеното кралство и ЕС в продължение на 6 месеца, при условие че Обединеното кралство гарантира същото.

Авиационна безопасност: Предложение за регламент, който да гарантира, че различните сертификати за безопасност на продуктите могат да продължат да се използват във въздухоплавателните средства на ЕС без прекъсване, като по този начин се избягва спирането от експлоатация на въздухоплавателни средства на ЕС.

Основни пътни връзки: Предложение за регламент, който да обхваща основната свързаност както по отношение на автомобилния превоз на товари, така и на пътници, в продължение на 6 месеца, при условие че Обединеното кралство гарантира същото за превозвачите от ЕС.

Рибарство: Предложение за регламент за създаване на подходяща правна рамка до 31 декември 2021 г. или до сключването на споразумение в областта на рибарството с Обединеното кралство — в зависимост от това коя дата е по-ранна — с цел запазване на реципрочния достъп на корабите на ЕС и на Обединеното кралство до водите на другата страна след 31 декември 2020 г. За да се гарантира устойчивостта на рибарството и като се има предвид значението на рибарството за поминъка на много общности, е необходимо да се улеснят процедурите за издаване на разрешения на риболовните кораби.

Комисията ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета с цел да се улесни влизането в сила на 1 януари 2021 г. и на четирите предложени регламента.

Подготвеността за 1 януари 2021 г. е по-важна от всякога. Смущения ще има със или без споразумение между ЕС и Обединеното кралство относно бъдещите им отношения. Това е естествената последица от решението на Обединеното кралство да напусне Съюза и вече да не участва в единния пазар и митническия съюз на ЕС. Комисията винаги е била много ясна по този въпрос.

Припомняме:

Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. Тогава двете страни се споразумяха за преходен период до 31 декември 2020 г., през който правото на ЕС ще продължава да се прилага за Обединеното кралство. ЕС и Обединеното кралство използват този период, за да договорят условията на бъдещото си партньорство. Резултатът от тези преговори е несигурен.

Споразумението за оттегляне остава в сила. То гарантира правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство, както и нашите финансови интереси, и защитава мира и стабилността на остров Ирландия, наред с много други неща.

Държавните администрации, предприятията, гражданите и заинтересованите лица от двете страни трябва да се подготвят за края на преходния период. Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите — членки на ЕС, за да информира гражданите и предприятията за последиците от Брексит. Тя публикува почти 100 секторни указания — на всички официални езици на ЕС — с подробна информация за това какво трябва да направят администрациите, предприятията и гражданите, за да се подготвят за промените в края на годината.

От юли месец насам Комисията провежда виртуална „обиколка на столиците“, за да обсъди плановете за готовност на държавите членки.

През последните месеци Комисията също така започна редица кампании за повишаване на осведомеността и засили контактите си със заинтересованите страни. Тя предостави обучение и насоки на администрациите на държавите членки и ще продължи да организира секторни семинари с всички държави членки на техническо равнище, за да спомогне за подобряване на прилагането на мерките за готовност, по-специално в областта на граничните проверки на лица и стоки.

Представителство на Европейска комисия в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре