Отпускат стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в МБАЛ – Смолян

Отпускат стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в МБАЛ – Смолян
Общински съвет – Смолян даде разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти, работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян. Решението бе взето единодушно от съветниците.

Утвърдените средства за стипендии са в размер на 10 000 лв. Те се отпускат за обучение е специализация на лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, изявили желание да работят 5 години след специализацията си в МБАЛ "д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Средствата са предназначени за осигуряване и подкрепа на професионалното развитие на кадри в лечебното заведение за всяка календарна година и единствено с цел за придобиване на специалност.

Кандидатите за стипендията трябва да са български граждани, да са постъпили за специализация във висше учебно заведение по специалността "Медицина“ или "Здравни грижи“ и да са сключили предварителен трудов договор с болницата.  
 
Източник: Агенция Фокус
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре