Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за трайно укрепване на участъците от републиканската пътна мрежа, засегнати от срутища, свлачища и други геодинамични процеси

Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за трайно укрепване на участъците  от републиканската пътна мрежа, засегнати от срутища, свлачища и други геодинамични процеси

Отворени са офертите на участниците в обществената поръчка за трайно укрепване на 30 участъка от републиканската пътна мрежа, засегнати от срутища, свлачища и други геодинамични процеси. Отсечките са в 12 области - Смолян, Пловдив, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Велико Търново, Перник, Кюстендил, Благоевград, София и Враца. С готовите проекти Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. В участъците са компрометирани подпорни стени, предпазни мрежи и са нарушени насипи на откосите от свлачищни и срутищни процеси. На някои места е засегнато пътното платно и са нарушени ограничителните системи.

Поръчката е в четири обособени позиции, а общата й прогнозна стойност е 1 092 950 лв. без ДДС. 

В първата обособена позиция е проектирането на укрепителните дейности на 9 участъка от път III-8641 Пампорово - (Смолян - Стойките), път III-862 Пловдив – Бойково, път II-76 Тополовград – Харманли, път II-58 (Конуш - Черноочене) – Комунига и път II-37 Джурово – Панагюрище – Барутин. Третокласният път Пампорово - Стойките е най-кратката връзка от областния център Смолян до курорта „Пампорово“. В отсечките от път Пловдив – Бойково, предвидени за проектиране, след обилни дъждове са се активирали срутищни процеси и често върху пътното платно пада голямо количество скална маса. На второкласно трасе II-58 при разклона за Даскалово и Лясково движението се осъществява само в една лента, поради пропадане на 200-метров участък от платното. 

Отворени са 9 оферти. Те са на:

·  „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

·    ДЗЗД „ДВ ПРОЕКТИ“, в което са: „ДЖАМБО 33“ ООД и „ВЕКТОР ЛУКС БИЛД“ ЕООД;

·    ДЗЗД „ГЕОТЕХНИКА-ТРАНСКОНСУЛТ 22“ с участници: „ГЕОТЕХНИКА – АБС“ ООД и „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

·    „ГЕОКОНСТРУКТ“ ООД;

·   „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·  „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·   „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

·  „ХИДРОРЕСУРС ПРОЕКТ“ ЕООД;

·  „ФРИБУЛ“ ООД.
 
Проектирането е предвидено да се осъществи в три междинни етапа. Бъдещите изпълнители е необходимо да извършат пълни и детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за подготовката на техническия проект. Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни дейности и ще може да се възложи необходимото възстановяване на участъците.
 
Източник: БТА
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре