Отворени са ценовите оферти на кандидатите в обществените поръчки за строителен надзор при ремонта на близо 200 км пътища

Отворени са ценовите оферти на кандидатите в обществените поръчки за строителен надзор при ремонта на близо 200 км пътища

В обособена позиция VI е строителният надзор при основния ремонт на 21.931 км от път III-868 Рудозем – Смолян. Отсечката обслужва населените места в общините Рудозем и Смолян и е алтернативен маршрут за достъп до бъдещия ГКПП „Рудозем – Ксанти". Трасето осигурява връзка с паметника на връх Средногорец, известен като Родопската Шипка, построен в чест на освобождението на Родопите през 1912 г. Отворените 12 ценови оферти са на:

КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД – 683 160 лв. без ДДС;
ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД – 1 300 000 лв. без ДДС;
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД – 1 182 080 лв. без ДДС;
ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ООД – 1 688 687 лв. без ДДС;
РУТЕКС ООД – 1 224 297 лв. без ДДС;
СТРОЛ-1000 АД – 1 097 646 лв. без ДДС;
ПИ ЕС КОНСУЛТ ООД – 517 000 лв. без ДДС;
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕН ДИ КОНСУЛТАНТИ" (ДЗЗД) с участници: ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД и ДеНиДи ЕООД – 1 139 864,40 лв. без ДДС;
ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД – 693 000 лв. без ДДС;
„Надзор Пътища 2022" ДЗЗД, в което са: ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Строй тех надзор ЕООД, ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и Пе енд Пе инженеринг ЕООД – 398 969 лв. без ДДС;
ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ", в което са: ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД и ТРАНСКОНСУЛТ - ГРУПА ЕАД – 1 180 099 лв. без ДДС;
ДЗЗД „ДEИ КОНСУЛТАНТИ 2022" с участници: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД, ДИДЖИТАЛСЪРВИС ЕООД и ERPOS, spol. s r.o. – 582 600 лв. без ДДС.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре