Отворено писмо от жителите на село Стойките относно пътните условия в селото

Отворено писмо от жителите на село Стойките  относно  пътните условия в селото
До Кметство с.Стойките, община Смолян
До Община Смолян
До Държавна Агенция Пътна Инфраструктура
До МРРБ
До Прес центъра на Нова Броудкастинг Груп Еоод
 
Ние, жителите на село Стойките, община Смолян (7 км от Пампорово, 15 км от Смолян) и в частност жителите на квартал „Водата“, обитаващи и живеещи на ул.“Кръстана Стоева“ и ул.“Олимпийска“ НАСТОЯВАМЕ за спешни мерки относно ремонтирането и привеждането в човешки и цивилизован вид на гореспоменатите улици.
Селото се намира на 1300-1400 м надморска височина в планински условия на живот и ползване на пътища. За селата от планински характер пътят е артерията, която поддържа живота и гарантира сигурността. В тази връзка, тази част на Стойките е оставена на забвение и ние, хората живущи в квартала сме подложени на тежко битуване и общински тормоз.
Пътят, /улиците/ не са ремонтирани повече от тридесет години. Многократно сме стачкували и писали до общината с цел да се вземат мерки. Отговорът винаги е един и същ - няма бюджет или “никой няма да оправи пътя за няколко старци”. Към настоящия момент по улиците са зейнали цели кратери, настилката съвсем е изчезнала, големи камъни са изкочили на повърхността му, няма никакво отводняване, което превръща улиците в река по време на дъжд и стичащите се води едновременно го увреждат, но и откъсват махалата от света. Хората не могат да си докарат дърва, не могат да се качат до по-горните къщи с автомобилите си или се качват, рискувайки да ги счупят. Да не говорим за линейка или друга спешна ситуация. Не един път сме имали отказ от В и К и EVN за възникнала спешна нужда от ремонт, да не говорим за пощенски или куриерски услуги за доставки. Останалите малко на брой възрастни жители не смеят да излезнат от домовете си, защото не могат да ходят по стръмния и изровен път, поради страх от падане. Още по-страшно става положението през зимата. Зимата в планината е дълга, улиците заледени. Няма поддръжка, няма опесъчаване, няма отводняване – един безкраен лед и кратери. Хората се принуждават да се евакуират по градовете при близки и роднини, а селото се обезлюдява.
Позовавйки се на Наредба №18 на Общински Съвет Смолян /чл.13/т.1 и т.2/ ние питаме:
Защо ул.“Кръстана Стоева“ и ул.“Олимпийска“ в село Стойките никога, в продължение на повече от тридесет години не са включени в никакво обсъждане за бюджет за ремонтни дейности и след като поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности?
Според Конституцията на Република България /чл.54/т.1 и чл.55/ ние, жителите на село Стойките не сме ли с нарушени човешки права? Защото общината ни вместо да се грижи за бита и здравето на малкото останало население, създава условия за не нормален, не човешки, откъснат от постиженията на цивилизацията, живот като косвено го застрашава и ни оставя без пътища и нормална инфраструктура. Нещо повече, косвено ни е създала рискови фактори от всяка гледна точка на нашият бит. Кой ще бъде виновен ако някое дете или възрастен човек остане без спешна помощ, без продоволстване или получи травми вследствие лошият път?
 
Прилагаме:
 
1. Видеоклип:
 
 
2. Снимки (прикачени)
 
IMG_20190910_095217.jpg
 
IMG_20190910_095821.jpg
 
IMG_20190910_095313.jpg
 
12.09.2019 г.

с.Стойките
 
С уважение, жители на селото:
Васил Яръмов
Анета Яръмова
Мария Яръмова
София Яръмова
Ели Хабиб
Владислав Мицев
Будина Мицева
Костадин Пичуров
Цветана Гребачева
Жана Стоева
Димитър Тошев
Мария Тошева
Мария Тодорова
Георги Киров
Тодор Бухов
Иван Бухов
Андрей Пичуров
Мария Пичурова
Васил Гребачев
Цветана Гребачева
Ана Кашерова
Колйо Бичкичиев
Коста Райков
Тошо Райков
Тодор Малкочов
Калин Ангелов
Георги Ангелов
Радомира Малкочева
Мира Малакова
Дончо Тораделов
Вера Тораделова
Иван Куруев
Милчо Илиев
Йордан Тодорински
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре