ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян представят резултатите по екологичен проект на работна среща

ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян

ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян представят резултатите от извършените дейности по проект  „Обичам природата – и аз участвам“ – „Училищният двор – място за спорт, отдих и ековъзпитание“. Работната среща ще се състои на 08.11.2017 г. от 15.30 ч.  в училището. В нея ще участват представители на  партньори по проекта – Министерство на околната среда и водите. В срещата ще се включат още ученици, работили по проекта,  представители на Община Смолян – директор дирекция ИРТМПП Евтима Петкова, областна администрация Момчил Караиванов, представители на предприятия, в които бяха направени анкетни проучвания: РИОСВ- Смолян, Арексим Инженеринг ЕАД, Пречиствателна станция, и др.

Идеята на проекта е да се популяризира сред подрастващите Програмата за устойчиво развитие 2030 на ООН и нейните 17 цели, като в този проект учениците от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян са работили конкретно по две от тях:  Цел 7: Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички; Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство. Заниманията на открито, които се организираха, целят засилване на връзката между децата и природата и подобрявне на физическото им здраве.  Участието в националната кампания „За чиста околна среда- 2017 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ обогати дейностите в тази насока. Популяризирани бяха възможностите за използване на алтернативни източници на енергия, както тези, използвани в училището, така и други които могат да се приложат в ежедневния живот.

По проекта са възстановени и благоустроени зоните за активна спортна дейност. Обновени са пейките на амфитеатъра към спортните площадки на училищния двор. Възстановени са зоните за активна спортна дейност; монтирани са нови баскетболни табла с рингове и мрежи. В изпълнението на тези дейности активно се включиха ученици, учители и родители. Ученици от шести и седми класове проведоха проучвателни дейности по темите Алтернативни източници на енергия; Рециклиране и повторно използване на природни ресурси от производствени предприятия в града; Анкетно проучване на информираността на обществото относно глобалните цели на „Програма за устойчиво развитие 2030“ на ООН. Изготвени са информационни табла с цел повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния процес. Проведена е тематична седмица под мотото „Човекът в хармония с природата“ сред учениците от I- VI клас, които изработиха предмети, макети, пана от отпадъчни материали.

В училище успешно приключи и проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия“, с който е подменена горивна база и отоплителна инсталация за използване на пелетно гориво .  Продължение на този проект е и нуждата от освежаване на училищния двор и превръщането му в привлекателно място за спорт, отдих с помоща на ученици, родители, учители, което да информира и да носи символика на устойчиво развитие.

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре