Готов е геоложкия доклад за изграждането на Паметника на Обединението - Пилон Рожен

Устойчивостта на 111-метровата конструкция ще е осигурена  с пилотно фундиране              Готов е геоложкият доклад на терена, на който ще се извиси 111-метровият пилон "Рожен" за…