Панаир на нестопански организации

Панаир на нестопански организации Панаир на нестопански организации Панаир на нестопански организации

По инициатива на Клуб на жените Родопчанка, на 28 септември 2021 г. в Откритото пространство, намиращо се на първо ниво над водните каскади на Община Смолян, се проведе Панаир на нестопански организации от региона.

На поканата откликнаха 11 организации. Участниците представиха своите цели, дейности, мисия, проекти, опит. След обсъждане на идеята, бе подписано общо Споразумение за партньорство и сътрудничество и се набелязаха възможности за съвместна работа.

Споразумението е отворено и към него по всяко време може да се присъединят и други организации/компании, които чрез дейността си ще полагат усилия за развитие потенциала на Смолянския регион.

Регистрирана е Фейсбук група на НПО от община Смолян, където ще се водят дискусии, ще се споделят събития, документи и всичко от взаимен интерес. https://www.facebook.com/groups/224560976351230

Събитието се проведе с финансовата подкрепа на Българския фонд за жените.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре