Парламентът официално одобри Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

Парламентът официално одобри Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство

Ратифицирането на споразумението между ЕС и Обединеното кралство дава възможност за търговия без квоти и мита ©DENIS CHARLET / AFP

Политическите групи горещо приветстват Споразумението

Парламентът трябва да има право на глас при прилагането на Споразумението

Споразумението ще влезе в сила на 1 май след заключенията на Съвета.

Парламентът гласува с голямо мнозинство за одобряването на Споразумението, с което се определят правилата на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Решението за одобрение беше прието с 660 гласа „за„, 5 гласа „против“ и 32 „въздържал се„, а придружаващата го резолюция, в която се излагат оценката и очакванията на Парламента от споразумението, беше приета с 578 гласа „за„, 51 гласа „против“ и 68 „въздържал се“. Гласуването се състоя във вторник, като резултатите бяха обявени в сряда сутринта.

На 24 декември 2020 г. преговарящите от ЕС и Обединеното кралство постигнаха съгласие по Споразумението за търговия и сътрудничество, в което се определят условията за бъдещото сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство. За да се сведат до минимум смущенията, Споразумението се прилагаше временно от 1 януари 2021 г. Одобрението на Парламента е необходимо, за да може Споразумението да влезе в сила за постоянно преди изтичането на неговия срок на 30 април 2021 г.

Оттеглянето е „историческа грешка“, но Споразумението се приветства

 

В резолюцията, изготвена от Kоординационната група за Обединеното кралство и от Председателския съвет, Парламентът горещо приветства сключването на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което ограничава отрицателните последици от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Парламентът счита, че това оттегляне е „историческа грешка“, тъй като никоя трета държава не може да се ползва със същите предимства като държава членка на ЕС.

Членовете на ЕП гледат положително на Споразумението за търговия с нулеви квоти и нулеви мита между ЕС и Обединеното кралство, а гаранциите за правилата за лоялна конкуренция биха могли да послужат като модел за бъдещи търговски споразумения, добавят евродепутатите. Парламентът изразява съгласие с разпоредбите относно, наред с другото, рибарството, потребителите, въздушния транспорт и енергетиката.

Евродепутатите обаче изразяват съжаление, че Обединеното кралство не желае споразумението да обхване външната политика и политиката за сигурност и развитие и не желае да участва в програмата „Еразъм+“ за обмен на студенти.

Членовете на ЕП приветстват клаузата за недискриминация, която гарантира, че Обединеното кралство не може да дискриминира гражданите на държавите членки на ЕС за издаването на визи за краткосрочно пребиваване. Същевременно те осъждат дискриминационното третиране на граждани от България, Естония, Литва, Румъния и Словения, които не се ползват от същия режим на такси за кандидатстване за работна виза и удостоверение за спонсорство, като останалите 22 държави членки.

Мир на остров Ирландия

Като посочват запазването на мира на остров Ирландия като една от основните цели на Парламента при договарянето на бъдещите отношения, членовете на ЕП осъждат неотдавнашните едностранни действия на Обединеното кралство, които са в нарушение на Споразумението за оттегляне. Те призовават правителството на Обединеното кралство „да действа добросъвестно и да приложи изцяло условията на споразуменията, които е подписало“, включително Протокола за Ирландия и Северна Ирландия, въз основа на график, изготвен съвместно с Европейската комисия.

Участие на Парламента в мониторинга

 Членовете на ЕП подчертават, че Парламентът трябва да играе пълноценна роля в мониторинга и прилагането на Споразумението, включително като участва в едностранни действия на ЕС съгласно Споразумението, и при отчитане на неговите становища.

Цитати

"ЕС и Обединеното кралство създадоха основата за отношения между равни. Най-важното е, че днес е началото, а не краят. Постигнахме съгласие в много важни области, като например осигуряването на взаимен достъп до пазара и изграждането на добри отношения в областта на търговията. Продължава работата по програмите в областта на външната политика и образователния обмен. За да бъдат представлявани интересите на гражданите, Парламентът трябва да участва активно. Само партньорство, в което и двете страни се придържат към ангажиментите си, има бъдеще", заяви Андреас Шидер (С&Д, Австрия), докладчик на комисията по външни работи (AFET).

"Ратифицирането на споразумението не е вот на сляпо доверие в намерението на правителството на Обединеното кралство да прилага добросъвестно нашите споразумения. По-скоро това е застраховка на ЕС срещу допълнителни едностранни отклонения от съвместно договореното. Парламентът ще продължи да бъде бдителен. Нека свикаме Парламентарната асамблея за партньорство, за да продължим изграждането на мостове през Ламанша", заяви Кристоф Ханзен (ЕНП, Люксембург), докладчик на комисията по международна търговия (INTA).

Следващи стъпки

Със съгласието на Парламента споразумението ще влезе в сила, след като Съветът на ЕС гласува по него.

 

Европейски парламент,

Бюро за връзка в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре