Парламентът реши да не налага вето на новите тестове на емисиите от леки коли

Парламентът реши да не налага вето на новите тестове на емисиите от леки коли
На 3 февруари т.г. беше отхвърлен опит за налагане на вето върху план за временно повишаване на емисиите на NOX от дизелови автомобили, след като ЕК предложи дългосрочно законодателно решение за обновяване на режима на ЕС за одобряване на автомобили. Това се случи след натиск на ЕП, свързан със скандала „Фолксваген“.
„След като комисията по околна среда подкрепи налагането на вето, имаше интензивни преговори с Европейската комисия и държавите членки и накрая Европейската комисия успя“, каза Джовани Ла Виа (ЕНП, Италия). „Сега имаме ясен ангажимент от страна на Европейската комисия за клауза за преразглеждане с конкретна времева рамка, която ще намали максималните допустими стойности на емисиите до нивата, одобрени от законодателите. Предвижда се и предложение за дългосрочна реформа на режима на ЕС за одобрение на автомобили, както поиска Парламентът“, добави той.
„Заради това аз приветствам отговорното решение на пленарното заседание, което ще ни позволи да продължим с процедурата за изпитване на емисиите при реални условия и да намалим емисиите на NOX от автомобилите, които в момента са 400—500% над официалните граници. Ние избегнахме несигурността, защото сега автопроизводителите имат стриктни срокове. В Европа ще имаме по-добро качество на въздуха за гражданите, без да губим работни места“, заключи той.
Според Европейската комисия е необходимо временно увеличение на допустимите емисии, за да отрази техническите неизвестни на преносимите системи за измерване на емисии, както и техническите ограничения на възможността за намаляване в краткосрочен план на емисиите на дизеловите автомобили, които в момента са в производство.
Проектът на резолюция на комисията по околна среда беше отхвърлен с 317 гласа „за“, 323 „против“ и 61 „въздържал се“.
Днешният вот отваря пътя за въвеждане на втория пакет за тестове за емисиите на автомобилите при реални условия от Европейската комисия. За да се завърши процесът, остават още два.
Комисията по околна среда ще проведе обществено изслушване за процедурата за изпитване за емисии при реални условия на 23 февруари.
Вторият пакет за изпитване за емисии при реални условия беше одобрен от Техническия комитет по моторните превозни средства (ТКМПС/TCMV), в който заседават национални експерти, на 28 октомври 2015 г. Неговата цел е установяването на количествени изисквания за емисиите при реални условия, за да ограничи емисиите от ауспусите на леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6).
Предложените изисквания следва да бъдат въведени на два етапа:
–      като първа стъпка, производителите на автомобили ще трябва да намалят разликата в емисиите до „коефициент на съответствие“ от 2,1 (110%) за новите модели от септември 2017 г. (и за новите автомобили от септември 2019 г.);
–      като втора стъпка, гореспоменатата разлика ще трябва да бъде сведена до коефициент на съответствие от 1,5 (50%), като се вземат предвид техническите маржове за грешка, от януари 2020 г. за всички нови модели (и до януари 2021 г. за всички нови автомобили). Коефициентът на съответствие за броя твърди частици тепърва предстои да бъде определен.
 
Европейския парламент  - Българска пресслужба
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре