Първият туристически район в България беше учреден в Смолян

Първият туристически район в България беше учреден в Смолян

На заседание в Областна администрация Смолян беше учредена Организация за управление на Туристически район „Родопи”. Срещата откри вр. изп. д. областен управител Момчил Караиванов в присъствието на специалните гости от Регион Източна Македония и Тракия – заместник-управителя, отговарящ за сферата на туризма, Константинос Антониадис и съветника на областния управител д-р Спиридон Арсенио, както и председателят на Българо-гръцкото дружество за приятелство Георги Чилингиров. В заседанието участваха Веселина Червенкова от Министерството на туризма, областни управители, заместник-областни управители, експерти от общински и областни администрации, кметове на общини, представители на туристически организации, медии и гости на събитието.

Инж.Караиванов приветства присъстващите, поздрави учредителите, като отбеляза, че освен чест, това е и голяма отговорност: „Днес имаме изключително важната и отговорна задача да извървим тази важна стъпка, за да могат полаганите години наред усилия да се реализират и продължат напред, за да има по-добро развитие на региона и за хората, работещи в сферата на туризма. За нас е чест, че заместник-управителят, отговарящ за развитието на туризма на територията на Регион Източна Македония и Тракия, г-н Константинос Антониадис специално е тук, за да приветства този форум и съответно да търсим съвместно развитие. Наред с това, че сте учредители, на вас се пада и една много голяма отговорност, за да може Туристическият район да продължи успешно своята работа. Всички ние отдаваме голямо значение на туризма за развитието на нашия регион.” В заключение инж.Караиванов пожела успешна работа и предостави думата на заместник-управителя на Регион Източна Македония и Тракия.

„Аз съм поласкан и чувствам голяма чест, че днес съм тук сред вас за учредяването на Организация за управление на Туристически район „Родопи””, г-н Антониадис поздрави всички в залата и изказа благодарност към областният управител на област Смолян за поканата. „Дългогодишните връзки, които има между Гърция и България, са много значителни. Нас ни обединяват много общи неща – култура, история и много други. Ние трябва да си сътрудничим не само сега, но и в бъдеще. От моя страна искам да ви обещая, че ще допринеса с всичките си усилия да постигнем и да осъществим развитието на нашите региони. Между нас трябва да има много по-активно и ефективно сътрудничество за осъществяване на тези програми. Ние имаме нашите предимства и разполагаме с морето, вие имате вашите предимства и разполагате с планината. Заедно, с общи усилия ще постигнем търговско, икономическо, културно развитие на нашите области.” В заключение заместник-управителя на Регион Източна Македония и Тракия пожела успех на учредителите и благодари на всички свои приятели от България за поканата и доброто сътрудничество, като изрази увереност, че то ще продължи и за напред.

Осемнадесет общини от общо 27, попадащи в географския обхват на туристически район „Родопи“ и дванадесет туристически сдружения от област Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково станаха учредители на ОУТР „Родопи“. За седалище на Организацията за управление на района е определен гр. Смолян.

Учредителното събрание прие Устав и Програмна декларация на ОУТР „Родопи“. Беше избран Управителен съвет, чийто състав гарантира равнопоставено представяне на Общини и туристически сдружения от всички пет административни области и паритет на представителството на общини и сдружения в 15-членият управителен съвет и КС. Единодушно за Председател на УС бе избран д-р Константин Коев – кмет на община Велинград. Контролният съвет включва Кметовете на Общините Ивайловград и Неделино и представител на Министерство на туризма, съгласно изискванията на Закона за туризма. Общото събрание прие решение, с което възложи на Председателя на УС да организира изработването и да представи в писмен вид на членовете на Учредителното събрание Програма за работа на ОУТР“Родопи“ до края на 2017 г. в двумесечен срок от датата на учредяването.

Поздравителен адрес към учредителите на първата Организация за управление на туристически район в България беше изпратен от Министъра на туризма.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре