Пътуващ семинар за библиотекари от област Смолян

  С цел споделяне на опит и запознаване с различни иновативни методи на обслужване и работа с потребители, 20 библиотекари и библиотечни специалисти от област Смолян посетиха две регионални библиотеки…