Пътуваща изложба: „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017” ще бъде открита в Смолян

Пътуваща изложба: „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017” ще бъде открита в Смолян

На 25.09.2017 г. (понеделник) от 11.00 ч. Европейски информационен център „Европа Директно” в Смолян открива пътуваща изложба „Наследството на Римските договори за днешна Европа: 1957-2017 “.Тя ще бъде разположена  пред офиса на центъра на бул. „България”14, сградата на Областна администрация.

Изложбата е базирана на архивни документи и изображения от Историческия архив на Европейския съюз и Дипломатическия исторически архив на Италианското министерство на външните работи, сързани със създаването и развитието на ЕС през изминалите 60 години.

Смолянчани и гости на града ще могат да се запознаят чрез представените фото копия със зараждането на идеята за обединена Европа;  първите стъпки в икономическата и политическа интеграция на държавите, основалиЕвропейската икономическа общност; създаването на европейските институции и техните правомощия; създаването на Единния пазар и Икономически паричен съюз след договора от Маастрийхт; факти за социалните измерения и европейското гражданство; бъдещите предизвикателства пред развитието на Европа.

Изложбата може да бъде посетена до 1 октомври 2017 г..

Смолянчани и гости на града, ОЧАКВАМЕ ВИ!

 „Европа Директно”-  Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре