Участие на ученици от ПГТТ "Христо Ботев" в Ученическа телевизия КЛАС ТВ

Единадесетокласниците Николай Чечков, Ивайло Аврамов и Стоян Чонгаров, изучаващи специалност „Компютърна техника и технологии“ и десетокласникът Никола Котупов, обучаващ се в специалност „Приложно програмиране“ в Професионална гимназия по техника и…

Ученици от ПГТТ "Христо Ботев" - гр.Смолян проведоха среща на тема : “Професията на военнослужещия”

На 26 март 2022 г. група ученици от 8 клас при ПГТТ „Христо Ботев“ – гр. Смолян, обучаващи се в специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Електрообзавеждане на производството“, проведоха…