Писателят и журналистът Георги Гривнев на 80 години

Писателят и журналистът  Георги Гривнев  на 80 години

ТАЯ   МИМОЛЕТНОСТ,  НАРЕЧЕНА   ЖИВОТ

„- Единствено кръщелното свидетелство не може да се излъже. Всичко друго е податливо  на промяна. А животът е толкова хубав, въпреки неговата преходност. Докато се обърнеш, докато се наслаждаваш на изгрева, току съзреш, че залезът пада оттатък Карлък. Докато кажеш  „Здравей!” на приятели или на непознати, и трябва да се разделиш. А годините препускат като коне без юзди – младостта е белязана с романтика, средната възраст – с разум, старостта – с опит и  желание да осмислиш сбъднатото и неосъщественото. Много красота има в тоя свят, която често не  забелязваме, унесени в борба за насъщния - детството с неговите незабравими игри,  първите трепети на любовта, студентските вечери, годините на професионалното реализиране и работата с почтени колеги...

         Животът е изпитание на волята и характера на човека. И най-важното е - да съхраниш честта и достойнството си. Въпреки всички изкушения, които не могат да накърнят духа ти, доброто, под чиито стрехи подслоняваш изпаднали в беда. И да бъдеш признателен на тези, които са те създали и с които  си във вярно приятелство!

         Абсурдно е да кроя творчески планове на тази възраст, но невъзможно е да скръстя ръце – в очакване на Годо. Бих споделил, че съм събрал много родопски песни, които, ако Бог ми е определил още дни, да ги издам. Тия песни биха се съвместили в една книга с добавки към български притчи, пословици и поговорки. Имам още неиздадени интервюта с български и чужди писатели и поети. Разбира се, продължавам да пиша – очерци, разкази, стихове и отломки. Шило в торба не стои..., но  и торбата се прокъсва от шилото.”

         Това заяви Георги Гривнев по повод юбилея си. Да припомним – той е роден на 22 април,1942 година в град Ксанти, Беломорска  Тракия. Завършил е Райковската гимназия „Васил Левски” и Софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „българска филология”. Гривнев е работил 31 години като журналист във вестниците „Родопски устрем” и „Родопски вести” и 7 години в  образователната система. Автор е на 25 книги – поезия и проза, сред които „Завръщане”, „Утринен здрач”, „Като облак ще си отида”, „Южно знамение”, „Неосветената икона”, „С дъха на белия вятър”, „Белези от огън”... Книгата „Пичура – легендата на кларнета” е претърпяла три издания. Рецензии за неговото творчество са писали Христо Черняев, Матей Шопкин, Георги Пашев, Константин Канев, Димитър Христов, Георги Майоров и други. Произведенията на Георги Гривнев са преведени и публикувани на повече от десет езика.

         Носител е на Националната награда „Златен Перелик” /София/ за книгата „Искри от Рожен” /в съавторство/, на   наградите на Община Смолян за литература /два пъти/  и за журналистика.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре