Menu

Нашият град в снимки


Абстрактно
Абстрактно
Паркинг или автосалон???
Паркинг или автосалон???
Ледена симфония
Ледена симфония
Вторник, 13 Юни 2017 17:24

Под председателството на областния управител на област Смолян ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район

Написана от
Под председателството на областния управител на област Смолян ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район снимка: Смолян днес!
На 15 юни 2017 г. в град  Смолян  ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район под председателството на г-н Недялко Славов - областен управител на област Смолян.
На него ще присъства Ивайло Иванов - заместник-министър на труда и социалната политика, представители на министерства, областните управители на областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ и на професионални гимназии, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.
Г-жа Даниела Опълченска – началник-отдел „СПКРР-ЮЦР” към ГД „СПРРАТУ“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район ще представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие  на ЮЦР /2014-2020 г./ за 2016 г. Основната цел на доклада е да представи обща картина на изпълнението на плана и да покаже постигнатия напредък по изпълнението на  целите  и приоритетите на Плана въз основа на индикаторите за наблюдение.
На заседанието ще бъдат актуализирани представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014 – 2020 г.
Представител на областна администрация Смолян ще информира присъстващите за подготовката на „Териториален пакт за партньорство за развитие на Родопите“. Териториалните пактове съгласуват европейските, националните, регионалните програми и свързаните с тях политически инструменти и финансови ресурси с целите на „Европа 2020“. Те дават възможност да се изготвят политики, отчитащи местните условия и обхващащи трите стълба на Стратегията (интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж).
Г-н Велизар Петров – Изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив, ще представи проектите: INSiGHTS - "Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм" по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив и Асоцииран стратегически партньор - Областна администрация Пловдив и проект STOB Regions - "Приемственост и трансфер на бизнес в регионите"  по Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. Партньор по проекта е Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП Пловдив.
Проектът INSiGHTS – Стратегии за интегриран бавен, зелен и здравословен туризъм, по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020, има за цел развитието на туризма, което осигурява естествена цялост на богатите природни и културни ресурси по поречието на река Дунав..
Проектът STOB regions има за цел да подобри регионалните политики за създаване на привлекателни условия за МСП в процеса на прехвърляне/онаследяване на бизнеса и успешен трансфер за новите собственици. Този трансфер запазва работни места и е високо ефективен за регионите.
На предстоящото съвместно заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!