Подкрепа на конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС в стратегическите сектори

Подкрепа на конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС в стратегическите сектори

•          Платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) ще насочи инвестиции в размер до 160 милиарда евро

•          Евродепутатите се застъпват за допълнителни 3 милиарда евро към предложения бюджет от 10 милиарда евро

•          Схемата ще подкрепи внедряването на цифрови технологии, нулеви нетни емисии и биотехнологии

STEP има за цел да стимулира цифровите технологии, нулевите нетни емисии и биотехнологиите и да даде възможност на промишлеността на ЕС да постигне целите на цифровия и зеления преход.

Във вторник Парламентът прие позицията си относно създаването на платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP), предназначена да стимулира критични стратегически технологии чрез финансова подкрепа, „Печат за суверенитет“ и „Портал за суверенитет“.

STEP има за цел да укрепи различни програми и фондове на ЕС и да насочи до 160 милиарда евро към нови инвестиции, наред със стимулите на политиката на сближаване и Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF). Платформата ще насърчава растежа на ключови технологични вериги за създаване на стойност в цифровата икономика, отраслите с нулеви нетни емисии и биотехнологиите, както и преодоляването на недостига на работна ръка и умения и подкрепата за иновациите.

В своите изменения евродепутатите се застъпват за допълнителни 3 милиарда евро към предложените от Комисията от 10 милиарда, с което бюджетът на STEP възлиза на 13 милиарда евро в нови фондове.

STEP следва също така да действа като „тест за пълноправен суверенен фонд през следващия период на МФР“. Евродепутатите искат от Комисията да извърши междинна оценка до 2025 г., включваща предложение за изменение на STEP или ново предложение за пълноправен европейски фонд за суверенитет.

Те настояват платформата STEP да бъдат договорена възможно най-скоро, заедно с дългосрочното преразглеждане на бюджета на ЕС, тъй като пакетът следва да бъде интегриран в годишния бюджет за следващата година (който трябва  да бъде договорен през ноември 2023 г.).

Цитати

„Платформата STEP беше планирана да бъде нов Европейски фонд за суверенитет — но това не е така. Предложението на Комисията страда от три конкуриращи се цели: създаване на необходимите технологии за постигане на нашите цели в областта на климата, увеличаване на суверенитета на Европа спрямо други региони и засилване на сближаването между държавите членки на ЕС", заяви водещият евродепутат от комисията по промишленост, изследвания и енергетика Кристиян Елер (ЕНП, Германия).

“Стратегическите инвестиции са от жизненоважно значение за укрепването на нашата автономност и за приноса към геополитическата обединена Европа”, заяви докладчикът на комисията по бюджети Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия). „Инициативата STEP е всеобхватна и използва съществуващи програми като InvestEU и „Хоризонт Европа“. Предлагаме 13 милиарда евро за насърчаване на тази стратегия, като се гарантира, че проектите носят добавена стойност не само на местно равнище, но и в целия ЕС. От съществено значение е да има синергии между тези фондове, географски баланс и прозрачност (подкрепени от първостепенната роля на комитет за STEP), като се избягва допълнителна бюрокрация и се съсредоточава върху бързото изпълнение на проектите“.

Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 385 гласа „за“, 85 „против“ и 151 „въздържал се“. Преговорите с държавите членки могат да започнат веднага след като Съветът на ЕС постигне съгласие по обща позиция.

Контекст

Платформата „Стратегически технологии за Европа“ има за цел да засили европейската конкурентоспособност и устойчивост в стратегическите сектори и да намали зависимостта им от чуждестранни вериги на доставки. В него се предвижда подкрепа за разработването и производството на технологии от критично значение и се преодолява недостигът на работна ръка и умения.

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре