Подписват договора за строителство на яз.Пловдивци и пречиствателна станция към него

яз.„Пловдивци“
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще подпише договора за строителство на язовир „Пловдивци“ и пречиствателната станция за питейни води към него, съобщиха от МРРБ. За изпълнител на обекта е избран Консорциум Пловдивци. От негова страна договорът ще бъде подписан от Георги Харизанов.
Строителството на язовира и пречиствателната станция към него се финансира чрез заемно споразумение между България и Международна банка за възстановяване и развитие по Проект за развитие на общинската инфраструктура (ПРОИ).
Церемонията по подписването на договора ще се състои във вторник, 9 декември, от 13.30 часа в залата на четвъртия етаж на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Язовир „Пловдивци” е разположен в южната част на Родопите, област Смолян, близо до границата с Гърция, на 14 км от град Рудозем.
Проучването и проектирането са извършени през 1980-1985 година. Проектът се състои от: язовирна стена, отбивен яз (включен в тялото на стената), водовземна кула с шахтов преливник и основен изпускател, отбивна галерия и пречиствателна станция за питейни води. Язовирната стена е каменнонасипна с асфаллтобетонова диафрагма и двуредна инжекционна завеса с дълбочина 35 метра.
Към момента стената е изградена на височина около 20 метра (около 38% от планираната височина). Язовирът е разположен на река Искрец.
Строителството на язовира, планиран с общ обем на завирената вода 2,45 млн. m3, започва през 2000 година. През 2001 година изграждането му е прекъснато, информират от (ПРОИ).
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре