Полезно: Запознайте се с Кодекса на ЕС за правата в онлайн среда

Полезно: Запознайте се с Кодекса на ЕС за правата в онлайн среда
В ЕС съществува основен набор от права относно достъпа до онлайн мрежи и услуги (най-често интернет) и тяхното използване. Тези права са обяснени подробно в Кодекса на онлайн правата в ЕС.
Сред случаите, в които може да ви се наложи да използвате тези права, са:
-премествате се и искате да имате интернет връзка в новото си жилище;
-сблъсквате се с проблем, когато купувате нещо онлайн;
-имате свързан с договор проблем с вашия интернет доставчик или онлайн услуга.
 
Научете повече за:

достъпа и използването на онлайн услуги

онлайн пазаруването

какво да направите, когато нещо не е наред


Източник:www.europe.eu
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре