Menu
Петък, 31 Март 2017 15:01

Последен ден за деклариране на доходите с отстъпка

Написана от

Изтича и срокът за корпоративните данъци

Днес 31 март е последен ден за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци от юридическите лица. До момента са приети над 5000 формуляра, като 60% от тях са подадени по електронен път.
Фирмите, които не са упражнявали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство през 2016 г. също подават декларация, но по отделен формуляр- образец 1010а. Към нея не се прилага годишен отчет за дейността.
До полунощ притежателите на персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис могат да подадат декларацията за доходите си и да получат 5% отстъпка.
През тази година ползването на 5% отстъпка от данъка върху доходите на физическите лица става, ако декларацията е подадена онлайн до края на март, гражданинът няма неплатени публични задължения и дължимата сума е преведена по сметката на НАП до края на април.
Информация за подаването на декларации и плащане на данъци и осигуровки е достъпна на цената на градски разговор на информационния телефон на НАП 0700 18 700.


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!