Поздравителен адрес

Поздравителен адрес

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 5 юли Министерството на вътрешните работи ще отбележи 144 години в служба на гражданите и обществения интерес. На тази дата през 1879 г. Княз Александър Батенберг подписва Указ за създаване на Министерство на вътрешните дела и назначава Т.Брумов за министър на вътрешните работи, министър на просвещението и за първи председател на Министерски съвет. От 1992 този ден се чества  като професионален празник на служителите от МВР.

Въпреки сложната обстановка и ежедневните трудности, служителите на ОДМВР - Смолян работят отговорно, мотивирано и с висок  професионализъм за опазване на живота, достойнството, правата и свободите на гражданите на отечеството.

В последните години обществените очаквания към Министерството на вътрешните работи и неговите служители са особено високи. Гражданите очакват от нас защита и подкрепа, непреклонност в отстояване на законните им интереси,  бързи реакции, гъвкавост, отзивчивост и разбиране. Хората се уповават на МВР, защото то е една работеща институция.  Убедени сме, че ще бъде такава и в бъдеще, благодарение на хората, служещи в него. Да бъдеш служител на МВР не е само професия, а начин на живот, свързан с умението да поемаш отговорност и риск и постоянната готовност да понасяш лишения и несгоди в името на добруването на хората. 

         По повод празника на МВР, за постигнати добри професионални резултати, 132 служители на ОДМВР-Смолян са наградени, а шестима са преназначени в по-висока степен на заеманата длъжност. Един служител от отдел „Охранителна полиция“ е награден от министъра на вътрешните работи с „Почетен знак III степен“. „Обявяване на благодарност с парична  награда“ от министъра са получили четирима служители от отдел „Разследване“ и двама служители от РУ- Чепеларе. Със заповеди на директора на ОДМВР-Смолян с „Писмена похвала“ са наградени 71 служители, а три структури с „Колективна парична награда“. 9 служители са наградени с „Писмена похвала“ със заповед на н-к на РУ-Девин. 

От името на ръководството на ОДМВР-Смолян изказвам благодарности  към дългогодишните служители, за които полицейската професия е  призвание и съдба! Благодарности към всички млади колеги, че са избрали тази трудна и отговорна професия! Благодарности и към семействата на служителите на реда, които ги подкрепят и търпят несгодите на техния професионален избор!  

         На всички пожелавам здраве, смелост и неотстъпчивост в борбата с престъпността и професионални успехи!

04.07.2023г.                                      ДИРЕКТОР НА ОДМВР-СМОЛЯН

Гр.Смолян                                        СТ. КОМИСАР КОСТАДИН ПАЧЕДЖИЕВ

                                                                      

           
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре