Практическо действие на терен по обеззаразяване на граждани при евентуална ядрена авария проведе Областния щаб

Практическо действие на терен по обеззаразяване на граждани при евентуална ядрена авария проведе Областния щаб Практическо действие на терен по обеззаразяване на граждани при евентуална ядрена авария проведе Областния щаб Практическо действие на терен по обеззаразяване на граждани при евентуална ядрена авария проведе Областния щаб
 

Областният щаб проведе практическо учение при ядрена и радиационна авария

Членовете на Областния щаб проведоха учение във връзка с изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния,  областните и общинските щабове при ядрена или радиационна авария.

Целта на учението бе практическа проверка на дейностите по Областния план за защита и готовността на частите на ЕСС /службите за спешно реагиране/ и другите институции за адекватно и своевременно реагиране в случай на трансгранично радиационно замърсяване на територията на страната, в следствие на ядрена авария в друга държава.

Практическата част се проведе в залата на Областна администрация-Смолян, след което действията се пренесоха в двора на РД „ПБЗН“-Смолян. Направено бе практическо действие на терен по обеззаразяване на граждани при евентуална ядрена авария. Конкретизирани бяха задълженията на всяка институции по изпълнение на Областния план.

След учението бе отчетено, че е нужно по-добро взаимодействието между различните институции.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре