Предколедно стартира проект„Грижа в дома“ в община Чепеларе

Предколедно стартира проект„Грижа в дома“ в община Чепеларе

На 01.12.2022г. Община Чепеларе подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващ Орган „Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027г. за предоставяне на услугата „Грижа в дома“.

Проектът вече стартира на 16.12.2022 г.  и е със срок на реализация - до 16.01.2024 година.

Целевите групи са възрастни хора,  в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания - 51 лица, които ще получават  грижа в дома.

Основната цел, която си поставя Община Чепеларе чрез реализацията на този проект, е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, живеещи на територията на общината.

Специфичната цел на настоящия проект е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на 51 потребители, включително подобрен достъп до здравеопазване и интегрирани социални услуги. Общата и специфичната цел на проекта са в съответствие с целите и приоритетите на програмата - социално включване и равни възможности.

Общата стойност на проекта е  280 229,19 лева със 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът „Грижа в дома“ в община Чепеларе предвижда подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги в община Чепеларе, в това число 12 домашни помощници, 2 медицински сестри, 1 психолог, 1 шофьор и 1 диспечер.    

Предвижда се предоставяне на почасови мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги по домовете на 51 лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и подкрепа, на територията на община Чепеларе, както и обучение и супервизия на персонала, нает за предоставяне на услугата "Грижа в дома".

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре