Представители на фонд ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка бяха на одитно посещение в гр. Рудозем

Представители на фонд ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка бяха на одитно посещение в гр. Рудозем Представители на фонд ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка бяха на одитно посещение в гр. Рудозем Представители на фонд ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка бяха на одитно посещение в гр. Рудозем Представители на фонд ФЛАГ и Европейската инвестиционна банка бяха на одитно посещение в гр. Рудозем
Чрез фонд ФЛАГ се се финансира изпълнението на 6 големи и важни за Община Рудозем инфраструктурни обекти, а именно ул. „Васил Левски“, паркът пред СБР „Родопи“, новият Детски център/бивш площад/, ул. „Кап. Петко Войвода“, паркинга и пространствата пред бившия пазар и вътрешна водопроводна мрежа за минерална вода.
Детайлно бяха разгледани както документите по проектите, така и беше обходен целият техен периметър от представителите на фонд ФЛАГ, кмета на Община Рудозем Румен Пехливанов и зам. кмет инж. Недко Кулевски. Констатирано беше изключително добро качество на извършеното строителство и висока степен на ползваемост от жителите на Община Рудозем. Кметът на общината получи поздравления за изпълнените проекти, като беше изразена готовност от страна на фонд ФЛАГ при необходимост Община Рудозем да бъде подкрепяна отново. На раздяла представителите на фонд ФЛАГ споделиха че за тях е гордост да видят подобни изпълнени проекти, финансирани от платформата. Те благодариха за подкрепата и инициативата на кмета на Община Рудозем, който е сред инициаторите за създаване на специализиран фонд в рамките на фонд ФЛАГ за подкрепа на общински инвестиционни проекти.
Кметът информира гостите за това, че следващата седмица предстои старта на последния от обектите, а именно улицата от кръговото кръстовище, заедно с паркинга и пространствата пред бившия пазар, както и пешеходната част на моста при козлетата, за които вече са предоставени всички проекти и предстои главният архитект на общината да издаде разрешение за строеж.
Очаква се всички проекти да бъдат успешно приключени до средата на месец август, така че за празника на града, който ще се проведе в дните между 11 - 13 август, всички обекти да бъдат в пълна функционалност и да могат да се ползват от жителите на общината.
Пресцентър на Община Рудозем
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре