ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КПКОНПИ ПОСЕТИХА ОБЩИНА ДОСПАТ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КПКОНПИ ПОСЕТИХА ОБЩИНА ДОСПАТ

Днес 21.09.2021 г. в Община Доспат беше извършена проверка от КПКОНПИ. Проверката беше във връзка с обществена поръчка с уникален номер 00166-2015-0005 и предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи за подмяна на водопровод и изграждане на канализация, реконструкция и асфалтиране на общинска улична мрежа по пет обособени позиции в населени места на Община Доспат през 2015 година“ и по обществена поръчка с уникален номер 00166-2015-0008 и предмет: „Допълнителни количества СМР при изпълнение на договор възложен на избран изпълнител след проведена открита процедура № 00166-2015-0005“.

Искам да направя уточнението, че поради служебни ангажименти отсъствах от Общината, но все пак успях да дойда, приех проверяващите и им съдействах с каквото мога. Обществените поръчки са за 2015-та година и тогава аз не съм бил кмет.

С уважение,

Инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре