Предварително попълнените декларации за доходите в сайта на НАП от 10 март

НАП - Смолян

Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите на 10 март 2020 г. Всеки ползвател на персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис ще получи достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители.

Издаването на ПИК е безплатно и може да бъде поискано от всеки офис на НАП в страната, независимо дали е този по постоянен адрес на съответния гражданин. За последните два месеца на 2020 година са издадени над 1 100 персонални кода, като в последните дни има значителен допълнителен интерес, допълват от офиса на НАП в Смолян.

Данните, които работодателите изпращат за платените от тях през миналата година заплати, хонорари и други доходи на физически лица трябваше да бъдат изпратени по електронен път в НАП до полунощ на 28.02.2020 г. До момента в офиса на НАП в Смолян са подадени над 7 800 справки за изплатени доходи. При отхвърлени данни поради открити грешки в информацията работодателите имат 7 дневен срок за корекция.

Хартиени формуляри има във всеки офис на приходната агенция и те могат да бъдат ползвани от хората, които нямат електронен подпис или ПИК, поясняват от НАП.

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифите на съответния оператор, съобщиха от НАП - Смолян.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре