Преглеждат безплатно жители на община Девин

Община Девин и „МЦ-1 ДЕВИН"-ЕООД предприемат съвместна инициатива „Здраве за всички”. Целта е да се извършат профилактични прегледи на целеви и рискови групи от населението на община Девин за ранна диагностика, превенция и лечение на социално значими заболявания. Прегледите са безплатни за населението, съобщиха от пресцентъра на община Девин. Екипите са изградени от лекари с призната специалност по дадения профил, утвърден клиничен опит и квалификация.В профилактичния пакет са включени и изследвания със съвременна диагностична апаратура, съобщи д-р Емилия Апостолова. Инициативата се провежда под патронажа на кмета на община Девин Цветелин Пенков.
 
В неделя, 17 юни в „МЦ-1-Девин„ на ул."Явор„ №3 изследванията ще започнат с "Ранна диагностика на остеопорозата", скрининг за измерване на костна плътност с ехографски остеодензитометър в кабинет №14 на първия етаж. Прегледите ще извърши д-р Светомир Чоков - специалист по вътрешни болести и образна диагностика.
Целевата група са жени на възраст между 55 и 65 год. в менопауза, при които до момента не е поставяна диагноза „ Остеопороза", жени с ранна менопауза след хирургично или друго лечение, при които до момента не е правен скрининг за остеопора и мъже над 72 год.
 
Другото изследване, което ще се извърши е „Скрининг за откриване на Тип 2 ЗД и преддиабет при лица с наднорртено тегло и фамилна обремененост със захарен диабет в кабинет №13, първи етаж от д-р Емилия Апостолова - специалист по вътрешни болести, ендокринология и обмяна на веществата. Скринингът включва оценка на риска на база анкетна карта, изследване на кръвна захар и определяне на ръст, тегло и индекс на телесна маса.

На следващо място е "Профилактика на деското здраве" – в кабинет № 12 от д-р Хризантема Георгиева - специалист по детски болести и неонатология. Целева група са деца до 6 год. Скринингът включва физикален преглед, оценка на нервно- психичното развитие на детето

В събота, 23 юни 2012 г. д-р Ася Чангалова - специалист по акушерство и гинекология ще преглежда за „Профилактика на рака на млечната жлеза" в кабинет № 7. Скринингьт включва мануален преглед и ехография на млечни жлези. Целева група са  жени на възраст между 30 – 60 год и фамилна обремененост.

" Профилактика и изследвания на рискови групи, застрашени от мозъчен инсулт" в кабинет № 9 на втори етаж от д-р Антоанета Сарийска - специалист неврологични заболявания. Скринингът включва физикален преглед и изследвания. Целеви групи са пациенти с хипертонична болест, рефрактерна на лечение; пациенти след преходно нарушение на мозъчното
кръвообращение и пациенти с ритъмни нарушения на сърдечната дейност.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре