Преход към нова селскостопанска политика на ЕС: евродепутатите одобряват ключови разпоредби за периода след 2020 г.

Преход към нова селскостопанска политика на ЕС: евродепутатите одобряват ключови разпоредби за периода след 2020 г.
• Субсидиите на ЕС за селското стопанство и финансирането за развитие на селските райони ще продължат без прекъсване
 
• Гъвкав преходен период, който да продължи до две години
 
• Отхвърляне на евентуални съкращения в бюджета на политиката на ЕС за земеделие
 
Комисията на ЕП по земеделие (AGRI) одобри втория пакет от правила, за да бъде осигурен плавен преход от настоящите правила на селскостопанската политика на ЕС, изтичащи в края на годината, към бъдещите.
 
Новото европейско законодателство, одобрено единодушно от комисията AGRI с 48 гласа „за“ във вторник, удължава прилагането на съществуващите правила на Общата селскостопанска политика (ОСП), които трябва да изтекат в края на 2020 г. По този начин се осигурява продължаване на плащанията към земеделските производители и бенефициерите за развитие на селските райони и се осигурява предвидимост и стабилност за сектора.
 
Гъвкав преходен период до две години
 
Продължителността на преходния период, започващ на 1 януари 2021г., трябва да бъде по подразбиране период от една година, казват евродепутатите, подкрепяйки по принцип предложението на Европейската комисия. Но те настояват да се въведе гъвкав механизъм за удължаване на този период с още една година, което трябва да се задейства автоматично, освен ако бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС (МФР) и селскостопанската политика на ЕС не бъдат договорени и одобрени до 30 октомври 2020 г.
 
Без съкращения в бюджета на политиката на ЕС за земеделие
 
Одобреният текст потвърждава противопоставянето на Парламента срещу всякакви съкращения на бюджета, свързани с ОСП. Евродепутатите настояват, че финансирането на политиката на ЕС-27 за земеделие трябва да се поддържа на равнище 2014-2020 г. в реално изражение. Ако преходното законодателство влезе в сила преди сключването на споразумението за бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР), националните тавани за директни плащания, финансирането за развитие на селските райони и секторната подкрепа през 2021 г. и потенциално през 2022 г. трябва да се основават на предвидените средства в бюджета на ЕС за 2020 г., казват те.
 
Пари за кризисен резерв, по-лесен достъп до компенсации
 
 
Евродепутатите повториха призива си кризисният резерв за селското стопанство да бъде финансиран извън бюджета на ОСП. Те също така настояват да бъде улеснен достъпът до компенсации за сериозни спадове на доходите и загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, огнища на болести по животните или растенията или нашествия от вредители.
 
Текстът, одобрен от комисията на ЕП по земеделие, ще бъде представен на пленарното заседание на 13-14 май 2020 г. за получаване на мандат за преговори с министрите на ЕС.
 
Информационно бюро на Европейския парламент в България
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре