Препоръчаните международни пратки ще се приемат в пощите като пратки „с предимство”

„Български пощи”
„Български пощи” уведомява своите клиенти, че във връзка с прилагане решенията на Конгреса на Всемирния пощенски съюз от 1 юни 2015 година в пощенските станции всички препоръчани международни пратки ще се приемат единствено като пратки „с предимство”.
Непрепоръчаните международни пратки както и досега могат да се изпращат „с предимство” и „без предимство”.
Няма промяна при изпращането на международни колетни пратки – колетите могат да се изпращат „по въздушен път” или „по земен път”.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре